AVÍS LEGAL I POLITICA DE PRIVACITAT

 

Avís Legal (LSSI)

La present pàgina Web ha estat dissenyada per donar a conèixer els serveis oferts per Pere Antón Mola Solá (en endavant Centre Holístic) És per això que en compliment de l’exigit en la Llei 34/2002 se li informa que la present pàgina https://holisticcentre.es/es i el seu domini pertany a Centre Holístic amb CIF 47683093E i domicili social en Passatge Gaspar Balcells, 3, 25600, Balaguer, Lleida. Centre Holístic és titular dels drets de propietat intel·lectual sobre les Webs i els seus continguts, sens perjudici dels drets legítims de tercers. Vostè pot posar-se en contacte amb nosaltres en el següent correu electrònic: administracio@holisticcentre.es.

Protecció de Dades (LOPD – RUE)

INFORMACIÓ DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En compliment del deure legal d’informació establert en la Llei 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals i en l’article 13 de Reglament (EU)2016/679 se’ls facilita la següent informació bàsica relativa a les dades personals aportades.

Responsable del Tractament Centre Holístic
47683093E
Passatge Gaspar Balcells, 3, 25600, Balaguer, Lleida
613 630 669
administracio@holisticcentre.es
Finalitats del Tractament Tractem la informació que ens facilita per tal de complir amb el deure d’ informació prèvia i serveis proporcionats per la nostra empresa. S’ utilitzarà el seu correu electrònic per gestionar l’ enviament de la informació que ens demani i per facilitar-li ofertes de productes i serveis nous que poguessin ser del seu interès. Les dades personals proporcionades seran conservades el temps mínim necessari per satisfer la finalitat per a la qual les va facilitar, així com per atendre les responsabilitats que es poguessin derivar de les dades subministrades i de qualsevol altra exigència legal.
Legitimació del Tractament La base legal per al tractament de les seves dades és el seu consentiment previ per enviar-li informació sobre productes i serveis i l’ interès legítim del responsable a donar-li resposta a les qüestions plantejades.
Destinataris Si demana informació dels nostres serveis no està prevista cap cessió. Si finalment contracta algun dels nostres serveis les cessions previstes seran les mínimes i necessàries per al correcte compliment del servei contractat, la seva formalització, pagament i facturació. NO es preveuen transferència de dades a tercers països
Drets Vostè té dret a obtenir informació sobre si estem tractant dades personals que li concerneixen o no. Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i cancel·lació sobre les seves dades personals. En qualsevol moment l’interessat pot retirar el consentiment prestat sense que això afecti la licitud del tractament, així com la possibilitat d’acudir davant l’autoritat de control competent (AEPD).
Procedència Les dades personals procedeixen de la persona interessada i/o de proveïdors als quals hagi prestat el seu consentiment. La categoria de dades que tractem són: identificatius (nom, cognoms, DNI, telèfon), adreces postals i electròniques per a comunicacions A causa de l’activitat principal i als serveis contractats i /o sol·licitats NO es tracten dades especialment protegides.

 
Política sobre Xarxes Socials (LOPD-RUE)

En compliment del que disposa el Reglament Europeu UE de Protecció de Dades de Caràcter Personal, 2016/679, Centre Holístic informa que compta amb presència i vincle al seu WEB amb xarxes socials Facebook, Instagram i X i els dona ús per mantenir informat els seus clients dels productes, serveis i novetats, així com plataforma de difusió de les seves activitats formatives per tot això els informem que;

Les dades recollides mitjançant aquestes xarxes socials són tractades conforme als requisits legals exigits en el Reglament UE de Protecció de Dades, Si vostè considera interessant ser el nostre FAN/SEGUIDOR en aquest tipus de xarxes socials, sàpiga que per seguir-nos vostè està cedint les seves dades a aquestes plataformes i haurà de conèixer i acceptar l’ús que aquestes plataformes fan de les seves dades.

Així mateix, li indiquem que Centre Holístic no tractarà les seves dades per a un altre fi que no sigui única i exclusivament el consentit per l’usuari i acceptat, complint d’aquesta manera el principi de qualitat disposat en la Llei Orgànica de Protecció de Dades.

L’interessat podrà donar-se de baixa en aquestes xarxes socials, amb un senzill “ja no m’agrada” si bé posem a la seva disposició el següent correu electrònic administracio@holisticcentre.es per tal de facilitar la comunicació per a qualsevol dubte en relació al seu tractament, denúncia de fotos etc.

Registre – Usuari

En utilitzar la WEB https://holisticcentre.es/es l’usuari no sempre ha de facilitar un nom, un correu electrònic sinó que pot optar per navegar al web sense necessitat de registre. Només si desitja sol·licitar informació a través del formulari de contacte haurà de facilitar les dades mínimes requerides i acceptar la política i privacitat.

Acceptant la política de privacitat dóna el seu consentiment exprés perquè li facilitem la informació sol·licitada així com per a la possible recepció de butlletins amb informació sobre ofertes, als efectes de les quals declara que tota la informació subministrada a l’hora de sol·licitar la informació és veritable, completa i precisa i que de conformitat amb la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals i al Reglament Protecció de Dades de Caràcter Personal UE 679/2016 de 27 d’abril de 2016 havent d’acceptar el seu tractament.

La persona que sol·liciten informació sobre serveis o productes oferts a la WEB autoritza expressament Centre Holístic perquè procedeixi a incloure les seves dades en el seu registre d’activitats automatitzat concretament denominat “COMUNICACIONS I CONTACTES WEB” conforme a l’article 30 del Reglament Protecció de Dades de Caràcter Personal UE 679/2016 de 27 d’abril de 2016 resultant que les dades de caràcter personal que proporcionades en els camps del formulari són necessaris per a l’ adequada prestació de sol.licitud d’ informació la recollida de la qual té com a finalitat:

• Poder oferir-li resposta a la seva sol·licitud
• Mantenir-lo informat d’ ofertes i promocions similars a les contractades.

Limitació de Responsabilitat

Centre Holístic efectua els majors esforços per a l’actualització, manteniment i funcionament del seu lloc WEB, oferint a l’Usuari aquest lloc com una eina per a la informació corporativa i de serveis, no obstant això, Centre Holístic no pot garantir l’absència de fallades tècniques, la seguretat total del servei WEB, ni que aquest operatiu les 24 hores del dia, set dies a la setmana en tot moment.

Propietat Industrial i Intel·lectual

Aquesta WEB és propietat de Centre Holístic els drets de Propietat Intel·lectual i drets d’explotació i reproducció d’aquesta WEB, de les seves pàgines, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“hiperlinks”) que s’estableixin des d’ella a altres pàgines WEB de qualsevol societat anunciant en la mateixa, són propietat exclusiva d’aquesta i altres anunciants conforme als seus WEBs corporatives, llevat que expressament s’ especifiqui una altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, foto, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina WEB, són propietat de Centre Holístic.

Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets d’autor, propietat intel·lectual i marques de tercers si n’hi hagués estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de Centre Holístic l’ús que l’usuari pugui dur a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Centre Holístic es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la WEB, els vincles o la informació obtinguda a través d’ella, sense necessitat de previ avís. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la incorrecta utilització de la WEB que pugui dur a terme l’usuari, tant de la informació com dels serveis en ella continguts.

Legislació Aplicable

Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, Reglament de Protecció de Dades de Caràcter Personal UE 679/2016 de 27 d’abril de 2016 i Llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.