Les sessions a realitzar poden ser molt diferents depenent de la patologia, condició i estat del pacient. Es realitza un tractament personalitzat a cada persona.